Cuộc tình loạn luân mẹ kế con chồng

    Zoom +

Kể từ khi Tatsuya mất cha khi anh còn nhỏ, cậu và mẹ kế đã sống với nhau được hai năm. Tatsuya đã yêu mẹ kế của mình như một người phụ nữ, Tatsuya trở thành người lớn mà không nhận thức được cảm giác đó, và sớm đã có những cảm giác khác lạ đối với mẹ kế. Trong một lần hai mẹ con đi du lịch, mọi chuyện đã đi quá giới hạn khi hai người không kìm nén được cảm xúc...