Ông anh họ và hai cô em gái thèm cu

    Zoom +

Winter Jade và bạn của cô ấy là Bunny Colby đã sẵn sàng để đánh bể bơi, nhưng không may cho họ, người anh kế của Winter là Michael Swayze lại có ý tưởng khác. Cha mẹ của Winter và Michael đều ở ngoài thị trấn, và họ đã giao trách nhiệm cho Michael. Anh ấy nhấn mạnh rằng các cô gái cần phải làm việc nhà trước khi họ có thể vui vẻ. Anh ấy là một người giao nhiệm vụ khó khăn, hướng dẫn các cô gái trong từng công việc của họ mà thậm chí không để họ thay đồ bơi.